Top Bar Ad

Breaking News

భాషా సాంస్కృతిక శాఖ, ఈ శనివారం (25.08.18) సినీవారంలో: ఎస్.గాలయ్య రూల్ నెo.43 లఘు చిత్ర ప్రదర్శన, చిత్ర బృందం తో ముఖాముఖీ

ఈ శనివారం (25.08.18) సినీవారంలో: ఎస్.గాలయ్య రూల్ నెo.43 లఘు చిత్ర ప్రదర్శన, చిత్ర బృందం తో ముఖాముఖీ

25 ఆగష్టు 2018 (శనివారం), సాయంత్రం 6 గంటలకు, పైడి జైరాజ్  ప్రివ్యూ థియేటర్, 2వ అంతస్తు, రవీంద్రభారతిహైదరాబాదు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *